Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamems mems
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
7703 9aa0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

February 12 2019

6040 c190
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudosci rudosci
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viaboli boli
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viakropq kropq
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

February 08 2019

Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viamysweetheartt mysweetheartt
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska

February 05 2019

7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaCajmel Cajmel
1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle

February 03 2019

4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viate-quiero te-quiero

November 07 2018

6449 b7a9 500
Reposted fromhelpfulDeathgod helpfulDeathgod vianoelya noelya
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl