Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viaoversensitive oversensitive
8052 4d3d
Reposted fromselfharm selfharm vialeksandra leksandra
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialeksandra leksandra
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viazupson zupson
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viatakemetoheaven takemetoheaven
0459 bb76
Reposted fromamatore amatore viadusix dusix
5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie viadusix dusix

June 07 2017

3801 b01f
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaking-love making-love

Nigdy, przenigdy nie będę żałował, że robiłem to, co robiłem, bo kiedy człowiek tkwi w czymś takim jak ja, przez większość dni przynajmniej może odwiedzać miejsca ze swoich wspomnień. 


— 22:18
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

June 05 2017

Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajustfeel justfeel
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viajustfeel justfeel

June 02 2017

0684 f593 500
Reposted fromrinlovesardina rinlovesardina viabrzask brzask
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl