Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadivi divi

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaboli boli
Kobieta przy swoim partnerze powinna czuć, że jest wyjątkowa, piękna, musi być nieustannie zapewniana o jego uczuciu. Czasami wystarczy ją przytulić, by poczuła się kochana, by wiedziała, że ma obok siebie prawdziwego faceta. 
Reposted fromchocoway chocoway viaboli boli
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako viapragnienia pragnienia
0400 7d36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viascorpix scorpix

Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.

— S.K. Tremayne
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix

October 04 2019

3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
4258 df5c 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viarudosci rudosci
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
6364 cc65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viastrangeee strangeee
Wydaje mi się, że jesteśmy nierozłączni...
Że to po prostu już się stało i że tak będzie zawsze.
Że jeśli nawet zostanę zapisem w Twojej pamięci, jakąś datą, jakimś wspomnieniem, to i tak będzie to jak powrót do czegoś, co się tak naprawdę nie odłączyło. Po prostu się przesunęło na koniec kolejki osób istotnych.
I przyjdzie taki dzień, być może po wielu latach, kiedy mnie wyciągniesz - na kilka chwil - na początek kolejki.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawaken awaken
0022 5b9f 500
Reposted frommodalna modalna viadotkliwie dotkliwie

October 03 2019

Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustfeel justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl