Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

1029 c1eb 500
0780 e732
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viajutynda jutynda
6072 3afa 500

March 21 2019

8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaoxygenium oxygenium
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi vianoelya noelya
Zapominam słów, gdy na tobie gubię wzrok
Niespokojny oddech, wiem, trudna sztuka grać w tę grę
Weź otwórz oczy i zacznij od nowa
Czekam na ciebie ja - priorytetowa
— Bovska - Na niby
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaemtezmazupe emtezmazupe
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadivi divi
1451 5026 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi

March 09 2019

9241 3158 500
Reposted fromhare hare viatobecontinued tobecontinued
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Dzieci tak już mają. Potrafią zapominać. Z wiekiem staje się to trudniejsze.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamysweetheartt mysweetheartt
1328 c19d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra

March 07 2019

nobody wants to hear this, but sometimes the person you want most is the person you're best without.
— internety

February 28 2019

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl