Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vianezavisan nezavisan
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife viaplugss plugss
5935 8ad4 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaplugss plugss
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Nieza­dowo­lenie z siebie to pod­sta­wa każde­go praw­dzi­wego talentu. 
— Antoni Czechow
Reposted fromhavierbarde havierbarde viaplugss plugss
1789 c362
Reposted fromamatore amatore viaplugss plugss

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viaimpressive impressive

May 23 2017

Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viaSalute Salute
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor vialottibluebell lottibluebell
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartolinka martolinka
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
0071 08fb
Reposted frommrautyna mrautyna viaemeraldgirl emeraldgirl
8942 b3e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaruuda maruuda

May 19 2017

Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaJosette Josette
8669 82cc 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viazabka zabka
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadifferent-love different-love
Chujowe uczucie, kiedy swoje smutki i żale wylewam tutaj, bo nikogo tak naprawdę nie obchodzą moje uczucia i nikt nie pyta jak się czuję
— ...
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl