Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viaoversensitive oversensitive
8052 4d3d
Reposted fromselfharm selfharm vialeksandra leksandra
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialeksandra leksandra
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viazupson zupson
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viatakemetoheaven takemetoheaven
0459 bb76
Reposted fromamatore amatore viadusix dusix
5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie viadusix dusix
6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viaoversensitive oversensitive
8052 4d3d
Reposted fromselfharm selfharm vialeksandra leksandra
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialeksandra leksandra
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viazupson zupson
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viatakemetoheaven takemetoheaven
0459 bb76
Reposted fromamatore amatore viadusix dusix
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viatakemetoheaven takemetoheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl