Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viapuszkamileny puszkamileny
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
4376 3575 500
Reposted fromnudes nudes viamadadream madadream
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacreure creure
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viacreure creure
1652 ebae 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawiniarnia winiarnia

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaoutline outline
0532 4287
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viacreure creure

July 07 2017

3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
6791 6fd1 500
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają zdawać sobie z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobecontinued tobecontinued

June 24 2017

6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viaoversensitive oversensitive
8052 4d3d
Reposted fromselfharm selfharm vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl