Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4707 0730 500
4869 de4d 500
Chodzisz za mną wciąż i nie umiem przestać myśleć co robisz, znów mówię z Tobą choć Cię nie ma, wiem to głupie. Robisz mi coś z głową, ale dobrze mi z tym w sumie.
— Jan Serce "Stranger things"
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viadobrzemimow dobrzemimow
7836 19e8
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viamilostki milostki

May 23 2020

Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
8005 f182 500
6151 7e2f 500
Reposted from0 0 vianothingiseverything nothingiseverything
Moje życie określają rzeczy, których nie zrobiłem i nie powiedziałem. Myślę, że wielu ludzi ma tak samo. Nie zawsze definiują nas nasze osiągnięcia, bywa, że ważniejsze są zaniedbania. Nie tyle kłamstwa, ile prawdy, które postanowiliśmy przemilczeć. 
— ,,Kredziarz" C. J. Tudor
Reposted fromostatni ostatni viabetterthanlies betterthanlies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...