Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

4513 5ada 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
7736 8a3d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaphilomath philomath
znów zamknąłem się w sobie. zatraciłem w pustce. w jednej chwili kręciłem się pełen energii, w drugiej mój umysł wlókł się w powolnym kółku, niczym stary, pokręcony reumatyzmem pies, który próbuje się gdzieś położyć. a potem, po prostu się wyłączyłem.
— jennifer niven
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

Aldous Huxley, brytyjski pisarz, pod koniec życia powiedział: "To nieco zawstydzające, że po całym życiu poświęconym roztrząsaniu sytuacji ludzkości na koniec nie mogę powiedzieć nic mądrzejszego niż: spróbujmy być dla siebie bardziej życzliwi".

I o to ostatecznie chodzi: bądźmy dla siebie dobrzy. Bo nie jesteśmy.

Gdy byłam młoda i ktoś by mi powiedział: "Ach, najważniejsza w życiu jest życzliwości i dobroć", chyba pękłabym ze śmiechu. Ale gdy się starzejesz, widzisz, że to ma sens. Istnieją proste zasady tego, jak się zachowywać.Zadaj sobie pytanie: czy twoje spotkanie z drugą osobą sprawiło jej radość? Czy potraktowałaś drugą osobę z szacunkiem? Z jakim uczuciem odejdzie ta osoba? Jestem już za stara na to, by zachwycać się jakimś myślicielem, choćby był geniuszem, jeśli źle traktuje ludzi. Nie uwierzę już w niczyj intelekt, jeśli ktoś jest mizoginem i źle traktuje kobiety. Sorry, ale to już na mnie nie działa. W myśleniu i działaniu musi być konsekwencja. O dobre relacje z ludźmi należy dbać tak samo, jak dbamy o rozwój intelektualny.
— Eve Ensler
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
9402 ad31 500
Reposted fromthetemple thetemple vialaparisienne laparisienne
A pomyśleć ,że rano byłam wesoła, nastrój zmienia mi się jak pogoda. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viasectum-sempra sectum-sempra
8283 4cf7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazavas zavas
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
 
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianadelle nadelle
2101 5559
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
2082 0e3f
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
1907 cd6f
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle

March 30 2020

8701 4c77 500
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl