Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa vialottibluebell lottibluebell
9274 d070
Reposted fromla-lu la-lu
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan vianadelle nadelle
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna vianadelle nadelle
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
0945 65cf 500
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
To kompletnie bez sensu walczyć o to, czego chcesz, jeśli to, czego chcesz cały czas łamie ci serce.
— Molly McAdams
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viafearoflove fearoflove
7334 c8ea 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viafearoflove fearoflove
3548 4290
Reposted fromhysterie hysterie viaBetterDays BetterDays

January 15 2020

0530 c397 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeazyi eazyi
Pamiętaj, każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujesz decyzję.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablocked blocked
1169 5bbe
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaimpulsivee impulsivee
[..] wiedział doskonale, że przez długie lata będzie to słyszał. O ile ich znajomość przetrwa tak długo – właściwie trudno było przesądzić. Czasem wydawało mu się, że w jakiś sposób są na siebie skazani, innym razem miał wrażenie, że jedno niefortunne słowo może sprawić, że wszystko posypie się na dobre. Być może dlatego czerpali tyle zadowolenia z tej relacji. Niepewność była pociągająca dla obu stron.
— Remigiusz Mróz "Immunitet"
Reposted fromultrafioletowa ultrafioletowa via48hrs 48hrs
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
4485 9ac4 500
Reposted fromhrafn hrafn vialaparisienne laparisienne
3755 4d5b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viazoi zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl