Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2020

5460 17c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viashineon shineon
Sponsored post
8864 ab2c 500
Reposted frommrrru mrrru viabangbangimdead bangbangimdead
A kiedy już zabraknie czasu na bycie i milczenie z Tobą, Tato. Odnajdę wszystkie ważne słowa,  których tak się bałeś, które chciałeś schować.
I będą żyły razem z Nami,  na słodkich opowieściach z malinami, i nikt nie będzie więcej płakał. To, że Ciebie nie ma, tego nie oznacza.
— Tato - Domowe Melodie, tekst: Jucho
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty

July 06 2020

The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viadivi divi
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viadivi divi
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
3364 44d2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Nie pozwól nikomu decydować o twoim życiu, bo wtedy zostaniesz kimś, kim nie powinieneś być. Będziesz nikim. Będziesz człowiekiem na zawsze skłóconym z życiem.
— Margaret Starks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
7811 7fd1 500
Reposted frommiischa miischa viadivi divi
2549 a976
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
Niby nic się między nimi nie wydarzyło, ale było między nimi wszystko.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka - "Kobiety z Czerwonych Bagien"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
Każdy w życiu ma osobę, o której nie mówi na głos, bo wtedy ma nadzieję, że już o niej zapomniał.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
2194 862a 500
Reposted frommoai moai viadotkliwie dotkliwie
Pomyśl o problemach, które dawniej wydawały ci się nie do pokonania. Dziś nie znaczą już nic. Poradzisz sobie. Jak zawsze.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
w ogóle nie czuję się jak osoba. jestem czymś, co się pakuje i rozpakowuje, jak sofa albo zegar z kukułką. jestem czymś, co wywozi się na złomowisko, wrzuca do rzeki, jeśli trzeba. nie czuję się już realna. czuję się, jakbym mogła zniknąć.
— zaginiona dziewczyna, gillian flynn
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viabetterthanlies betterthanlies
Gdy człowiek jest zajęty i tak zmęczony, że wieczorem jedynie bierze kąpiel i od razu zasypia - nie ma czasu na smutki.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies

July 03 2020

Niekiedy miał wielką ochotę pójść sobie dokądkolwiek, zniknąć stąd zupełnie; nawet podobałoby mu się jakieś ponure, odludne miejsce, żeby tylko był sam ze swoimi myślami i żeby nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje (...) żeby mógł rzucić się na kanapę, wetknąć twarz w poduszkę i przeleżeć w ten sposób cały dzień, całą noc i jeszcze dzień.
— Fiodor Dostojewski
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzulajj dzulajj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...